HLV Park Hang-seo: 7 tháng hợp đồng và 2 nhiệm vụ lớn

HLV Park Hang-seo sẽ có hai nhiệm vụ lớn cùng BĐVN vào cuối năm. Ảnh: Đ.Đ
HLV Park Hang-seo sẽ có hai nhiệm vụ lớn cùng BĐVN vào cuối năm. Ảnh: Đ.Đ
HLV Park Hang-seo sẽ có hai nhiệm vụ lớn cùng BĐVN vào cuối năm. Ảnh: Đ.Đ
Lên top