Các ứng viên tại EURO 2020 - Pháp: Hoàn tất lịch sử

Đội tuyển Pháp sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh nhất EURO 2020. Ảnh: FFF
Đội tuyển Pháp sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh nhất EURO 2020. Ảnh: FFF
Đội tuyển Pháp sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh nhất EURO 2020. Ảnh: FFF
Lên top