Các ứng viên tại EURO 2020 - Bồ Đào Nha: Nhà Vua tìm sự thừa nhận

Bồ Đào Nha tự tin hướng đến EURO 2020. Ảnh: AFP
Bồ Đào Nha tự tin hướng đến EURO 2020. Ảnh: AFP
Bồ Đào Nha tự tin hướng đến EURO 2020. Ảnh: AFP
Lên top