Xây dựng chui, lấn biển, dự án du lịch The Song Đà Nẵng bị phạt 100 triệu đồng

Xây dựng nhà trái phép, lấn biển dự án du lịch The Song Đà Nẵng bị phạt 100 triệu đồng
Xây dựng nhà trái phép, lấn biển dự án du lịch The Song Đà Nẵng bị phạt 100 triệu đồng