Ô nhiễm bủa vây “thành phố đáng sống”

Rác thải dân sinh, bùn đen bốc mùi hôi thối là thực trạng ô nhiễm đang diễn ra tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Ảnh: Mỹ Linh
Rác thải dân sinh, bùn đen bốc mùi hôi thối là thực trạng ô nhiễm đang diễn ra tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Ảnh: Mỹ Linh
Rác thải dân sinh, bùn đen bốc mùi hôi thối là thực trạng ô nhiễm đang diễn ra tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Ảnh: Mỹ Linh
Lên top