TPHCM: Trầy trật triển khai dự án nhà ở xã hội

Người mua nhà ở xã hội dự án Park Vista vẫn chưa biết bao giờ mới có thể nhận được nhà. Ảnh: Bảo Chương
Người mua nhà ở xã hội dự án Park Vista vẫn chưa biết bao giờ mới có thể nhận được nhà. Ảnh: Bảo Chương
Người mua nhà ở xã hội dự án Park Vista vẫn chưa biết bao giờ mới có thể nhận được nhà. Ảnh: Bảo Chương
Lên top