Đề xuất gói hỗ trợ 65.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội: Có tiền chưa đủ vì còn hàng loạt “nút thắt”

Một dự án nhà ở xã hội tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Một dự án nhà ở xã hội tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Một dự án nhà ở xã hội tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top