Đề xuất gói tín dụng 65.000 tỉ đồng cho các dự án làm nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở cho công nhân là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế. Ảnh Hải Nguyễn.
Phát triển nhà ở cho công nhân là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế. Ảnh Hải Nguyễn.
Phát triển nhà ở cho công nhân là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top