Tổ chức thi công công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng

Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Ảnh: M.Hương
Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Ảnh: M.Hương
Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 95 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Ảnh: M.Hương
Lên top