Mỹ giúp Việt Nam giám định ADN để nhận dạng hài cốt liệt sĩ

Hội thảo "Phương pháp giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt trong chiến tranh" ngày 25.3. Ảnh: BNG
Hội thảo "Phương pháp giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt trong chiến tranh" ngày 25.3. Ảnh: BNG
Hội thảo "Phương pháp giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt trong chiến tranh" ngày 25.3. Ảnh: BNG
Lên top