Thành Đô phải thoả thuận với khách hàng mới được chuyển đổi condotel

Để chuyển đổi hơn 1.000 condotel đang và chưa xây dựng tại Cocobay Đà Nẵng, Cty Thành Đô phải thoả thuận cụ thể với khách hàng.
Để chuyển đổi hơn 1.000 condotel đang và chưa xây dựng tại Cocobay Đà Nẵng, Cty Thành Đô phải thoả thuận cụ thể với khách hàng.
Để chuyển đổi hơn 1.000 condotel đang và chưa xây dựng tại Cocobay Đà Nẵng, Cty Thành Đô phải thoả thuận cụ thể với khách hàng.
Lên top