Hàng trăm khách hàng condotel “kêu cứu”

Nhiều chủ sở hữu condotel tại Cocobay Đà Nẵng đang khóc ròng vì thành con nợ ngân hàng.
Nhiều chủ sở hữu condotel tại Cocobay Đà Nẵng đang khóc ròng vì thành con nợ ngân hàng.
Nhiều chủ sở hữu condotel tại Cocobay Đà Nẵng đang khóc ròng vì thành con nợ ngân hàng.
Lên top