Đà Nẵng đã đồng ý điều chỉnh cho dự án Cocobay thế nào?

Những toà condotel tại Cocobay đã được Đà Nẵng phê duyệt chuyển đổi 50% thành căn hộ chung cư
Những toà condotel tại Cocobay đã được Đà Nẵng phê duyệt chuyển đổi 50% thành căn hộ chung cư
Những toà condotel tại Cocobay đã được Đà Nẵng phê duyệt chuyển đổi 50% thành căn hộ chung cư

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top