Sơn La hủy bỏ việc thu hồi đất của 20 dự án, công trình

Lên top