Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phong thủy xấu: Để giường ngủ gần cửa ra vào

Hóa giải bằng cách sử dụng vách ngăn.
Hóa giải bằng cách sử dụng vách ngăn.