Phá dỡ sai phạm 8B Lê Trực: Xử lý nghiêm đối tượng gây rối

Toà 8B Lê Trực đang triển khai phá dỡ sai phạm giai đoạn 2. Ảnh: Sơn Tùng
Toà 8B Lê Trực đang triển khai phá dỡ sai phạm giai đoạn 2. Ảnh: Sơn Tùng
Toà 8B Lê Trực đang triển khai phá dỡ sai phạm giai đoạn 2. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top