Chủ tịch quận Ba Đình giải trình về việc xử lý sai phạm toà nhà 8B Lê Trực

Lên top