Cưỡng chế vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực: Mọi thông tin đều được công khai

Phần tường tại toà nhà 8B Lê Trực được các công nhân phá dỡ. Ảnh: Tùng Giang
Phần tường tại toà nhà 8B Lê Trực được các công nhân phá dỡ. Ảnh: Tùng Giang
Phần tường tại toà nhà 8B Lê Trực được các công nhân phá dỡ. Ảnh: Tùng Giang
Lên top