Cưỡng chế tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư không phối hợp, hành động cản trở

Lên top