Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình xây dựng

Việc di dời công trình xây dựng từ vị trí này đến vị trí khác phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình. Ảnh minh họa: LĐO
Việc di dời công trình xây dựng từ vị trí này đến vị trí khác phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình. Ảnh minh họa: LĐO
Việc di dời công trình xây dựng từ vị trí này đến vị trí khác phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top