Thiết kế xây dựng

Quy định về xây dựng cửa sổ, ban công người dân cần nắm rõ

Kim Nhung (T/H) |

Chủ đầu tư cần nắm rõ các quy định về xây dựng cửa sổ, ban công theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 9411:2012) trong quá trình thiết kế và thi công.

Giảm số tầng của công trình có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Kim Nhung |

Chủ đầu tư cần thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng nếu việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi các nội dung chính được ghi trong giấy phép.

Năm 2022, khi nào chủ đầu tư cần điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Kim Nhung (T/H) |

Chủ đầu tư cần đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nếu trong quá trình xây dựng, việc điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một số nội dung quy định.

Công trình xây dựng khẩn cấp bao gồm những loại nào?

Kim Nhung (T/H) |

Công trình xây dựng khẩn cấp được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu kịp thời hoặc nhiệm vụ cấp bách của các cấp có thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình xây dựng

Kim Nhung (T/H) |

Khi di dời công trình xây dựng, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình bắt buộc phải có giấy phép di dời.

Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng năm 2021

Kim Nhung |

Khi thực hiện thiết kế xây dựng công trình, chủ đầu tư cần nắm rõ các yêu cầu của pháp luật, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.

6 yêu cầu cơ bản trong thi công xây dựng công trình

Kim Nhung |

Để tiến hành các hoạt động thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Xây dựng.