Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, nhóm công trình thuộc dự án

Chi tiết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top