Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo

Chi tiết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Thanh Chân
Chi tiết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Thanh Chân
Chi tiết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Thanh Chân
Lên top