3 trường hợp chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại

Nhà chung cư buộc phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ... Ảnh minh họa: AFP
Nhà chung cư buộc phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ... Ảnh minh họa: AFP
Nhà chung cư buộc phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ... Ảnh minh họa: AFP
Lên top