Hàng nghìn học sinh nghỉ học: Tạm dừng cắm mốc giới Công viên Thanh Tước

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn thông tin báo chí. Ảnh: Nguyễn Hà
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn thông tin báo chí. Ảnh: Nguyễn Hà
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn thông tin báo chí. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top