Bộ trưởng Nội vụ khẳng định sẽ xét tuyển đặc cách với giáo viên hợp đồng cả nước

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định giáo viên ký hợp đồng từ năm 2015 trở về trước, không vi phạm kỷ luật, sẽ được xét tuyển đặc cách.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định giáo viên ký hợp đồng từ năm 2015 trở về trước, không vi phạm kỷ luật, sẽ được xét tuyển đặc cách.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định giáo viên ký hợp đồng từ năm 2015 trở về trước, không vi phạm kỷ luật, sẽ được xét tuyển đặc cách.
Lên top