Dưới 18 tuổi có được tự ký hợp đồng thế chấp tài sản?

Lên top