Nhà chưa xây xong có được thế chấp không?

Lên top