Đất công ở Khánh Hòa thất thoát sau các phi vụ hợp tác công - tư

Trụ sở Trường Chính trị Khánh Hòa đã chuyển cho doanh nghiệp xây cao ốc. Các cá nhân liên quan đến sai phạm này vừa bị khởi tố. Ảnh: H.L
Trụ sở Trường Chính trị Khánh Hòa đã chuyển cho doanh nghiệp xây cao ốc. Các cá nhân liên quan đến sai phạm này vừa bị khởi tố. Ảnh: H.L
Trụ sở Trường Chính trị Khánh Hòa đã chuyển cho doanh nghiệp xây cao ốc. Các cá nhân liên quan đến sai phạm này vừa bị khởi tố. Ảnh: H.L
Lên top