Lỗ hổng trong quản lý đất đai nhìn từ các đại án tham nhũng: Nhiều quy định vẫn nằm trên giấy

Ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  Ảnh: Cao Nguyên
Ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Cao Nguyên
Ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top