Cư dân 8B Lê Trực: "Chúng tôi mong ngóng từng ngày được dọn về ở trước Tết"

Lên top