Nhà ở riêng lẻ có đến 4 tầng hầm: "Rất dễ trở thành 8B Lê Trực phẩy"

Lên top