Hà Nội báo cáo kết quả xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng 8B Lê Trực

Hà Nội báo cáo Thủ tướng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội báo cáo Thủ tướng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội báo cáo Thủ tướng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top