Công trình 628 – 630 Võ Văn Kiệt nghiêm túc chấp hành xử lý vi phạm

Công trình 628 – 630 Võ Văn Kiệt nghiêm túc chấp hành xử lý vi phạm giấy phép xây dựng. Ảnh PV
Công trình 628 – 630 Võ Văn Kiệt nghiêm túc chấp hành xử lý vi phạm giấy phép xây dựng. Ảnh PV
Công trình 628 – 630 Võ Văn Kiệt nghiêm túc chấp hành xử lý vi phạm giấy phép xây dựng. Ảnh PV
Lên top