Chưa được nghiệm thu, chung cư 43 tầng vẫn cho dân vào ở trái phép

Tòa nhà chung cư Napoleon Castle I cao 43 tầng (40 tầng nổi, 3 tầng hầm). Ảnh PT
Tòa nhà chung cư Napoleon Castle I cao 43 tầng (40 tầng nổi, 3 tầng hầm). Ảnh PT
Tòa nhà chung cư Napoleon Castle I cao 43 tầng (40 tầng nổi, 3 tầng hầm). Ảnh PT
Lên top