Cơn sốt đất bất thường ở khu kinh tế Vũng Áng

Ông Chính ngoài cùng bên phải cùng các bạn đồng niên tụ tập bàn tán xôn xao về chuyện sốt đất trên địa bàn. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Chính ngoài cùng bên phải cùng các bạn đồng niên tụ tập bàn tán xôn xao về chuyện sốt đất trên địa bàn. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Chính ngoài cùng bên phải cùng các bạn đồng niên tụ tập bàn tán xôn xao về chuyện sốt đất trên địa bàn. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top