Hết thời sốt đất nền, nhà đầu tư bắt đầu đi “săn” căn hộ chung cư

Trong tháng 5, mức độ quan tâm tới phân khúc căn hộ tăng ấn tượng. Ảnh Cao Nguyên.
Trong tháng 5, mức độ quan tâm tới phân khúc căn hộ tăng ấn tượng. Ảnh Cao Nguyên.
Trong tháng 5, mức độ quan tâm tới phân khúc căn hộ tăng ấn tượng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top