Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch VnREA: Cần thiết đánh thuế bất động sản

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.