Biệt thự 400m2 của Quang Dũng có gì mà khiến Thanh Thảo khen như resort?

Thanh Thảo đến thăm tổ ấm của Quang Dũng. Ảnh: NSCC.
Thanh Thảo đến thăm tổ ấm của Quang Dũng. Ảnh: NSCC.
Thanh Thảo đến thăm tổ ấm của Quang Dũng. Ảnh: NSCC.
Lên top