Lựa chọn số phận, Cát đỏ: Vẫn còn khó cho phim đi ngược xu hướng?

Cát đỏ, Lựa chọn số phận là hai phim có kịch bản mới lạ. Ảnh: Cắt phim
Cát đỏ, Lựa chọn số phận là hai phim có kịch bản mới lạ. Ảnh: Cắt phim
Cát đỏ, Lựa chọn số phận là hai phim có kịch bản mới lạ. Ảnh: Cắt phim
Lên top