Khám phá không gian sống 5,5 tỉ đồng của Huỳnh Hồng Loan "Lựa chọn số phận"

Căn hộ của Huỳnh Hồng Loan phim "Lựa chọn số phận". Ảnh: NSCC.
Căn hộ của Huỳnh Hồng Loan phim "Lựa chọn số phận". Ảnh: NSCC.
Căn hộ của Huỳnh Hồng Loan phim "Lựa chọn số phận". Ảnh: NSCC.
Lên top