Mỹ Tâm: "Tôi đã trải qua vài mối tình và không biết còn nữa không?"

Mỹ Tâm chia sẻ về tình yêu với âm nhạc và quan điểm trong chuyện tình cảm. Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm chia sẻ về tình yêu với âm nhạc và quan điểm trong chuyện tình cảm. Ảnh: NSCC.
Mỹ Tâm chia sẻ về tình yêu với âm nhạc và quan điểm trong chuyện tình cảm. Ảnh: NSCC.
Lên top