Xin đừng “trăm dâu” đổ đầu... giáo viên

Trụ sở Sở GDĐT Thanh Hóa - nơi xảy ra sự việc thiết bị giáo dục bị phản ánh kém chất lượng. Ảnh: Bình Minh
Trụ sở Sở GDĐT Thanh Hóa - nơi xảy ra sự việc thiết bị giáo dục bị phản ánh kém chất lượng. Ảnh: Bình Minh
Trụ sở Sở GDĐT Thanh Hóa - nơi xảy ra sự việc thiết bị giáo dục bị phản ánh kém chất lượng. Ảnh: Bình Minh
Lên top