Sở GDĐT Nghệ An tuyển dụng "chui" giáo viên, cơ sở "lĩnh đủ"

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Ảnh: QUANG ĐẠI
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Ảnh: QUANG ĐẠI
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top