Băn khoăn về lớp bồi dưỡng giáo viên dạy môn tích hợp lớp 6 có thu phí

Trường Đại học sư phạm Hà Nội mở lớp bồi dưỡng 2 môn tích hợp lớp 6, phí từ 3-5,4 triệu đồng. Ảnh: Tô Thế
Trường Đại học sư phạm Hà Nội mở lớp bồi dưỡng 2 môn tích hợp lớp 6, phí từ 3-5,4 triệu đồng. Ảnh: Tô Thế
Trường Đại học sư phạm Hà Nội mở lớp bồi dưỡng 2 môn tích hợp lớp 6, phí từ 3-5,4 triệu đồng. Ảnh: Tô Thế
Lên top