Thiết bị giáo dục kém chất lượng

Xin đừng “trăm dâu” đổ đầu... giáo viên

PHAN NỮ LA GIANG |

Thiết bị giáo dục bị phản ánh kém chất lượng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa cho rằng, do giáo viên không biết sử dụng.