Ngành giáo dục Nghệ An hướng về thành phố mang tên Bác

Ngành giáo dục Nghệ An trao hàng hóa hỗ trợ TPHCM thông qua UBMTTQ tỉnh. Ảnh: VH
Ngành giáo dục Nghệ An trao hàng hóa hỗ trợ TPHCM thông qua UBMTTQ tỉnh. Ảnh: VH
Ngành giáo dục Nghệ An trao hàng hóa hỗ trợ TPHCM thông qua UBMTTQ tỉnh. Ảnh: VH
Lên top