Xã bán đất hội trường thôn, 8 năm dân chưa được giao đất

Khu đất là hội trường thôn cũ ở xã Kỳ Đồng đã bán cho dân 8 năm qua nhưng chưa được giao đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu đất là hội trường thôn cũ ở xã Kỳ Đồng đã bán cho dân 8 năm qua nhưng chưa được giao đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu đất là hội trường thôn cũ ở xã Kỳ Đồng đã bán cho dân 8 năm qua nhưng chưa được giao đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top