Có được xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất dịch vụ không?

Hà Nội hiện nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc giải quyết đất dịch vụ cho người dân. Ảnh: TTXVN
Hà Nội hiện nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc giải quyết đất dịch vụ cho người dân. Ảnh: TTXVN
Hà Nội hiện nay vẫn còn gặp khó khăn trong việc giải quyết đất dịch vụ cho người dân. Ảnh: TTXVN
Lên top