Vì sao đường tránh nam Hải Vân năm nào cũng xuống cấp, hư hỏng?

Đường tránh nam Hải Vân xuống cấp hư hỏng trong nhiều năm qua. Ảnh: Hữu Long
Đường tránh nam Hải Vân xuống cấp hư hỏng trong nhiều năm qua. Ảnh: Hữu Long
Đường tránh nam Hải Vân xuống cấp hư hỏng trong nhiều năm qua. Ảnh: Hữu Long
Lên top